Spolupracujte s námi

Založeno 1988… Máme takřka 40 let zkušeností…

Est. 1988… Nearly four decades in the field…

Za bezmála čtyři desetiletí dynamické existence, která nikdy nebyla přerušena, sestavila firma velké množství projektů, z nichž mnohé nebyly dosud realizovány. Ať už proto, že předběhly svoji dobu, nebo přesáhly naši aktuální sílu a možnosti. Desítky propracovaných námětů a projektů tak ještě čekají na svoji příležitost a uvedení v život. Máte-li zájem se obchodně zapojit, tvořivě spolupodílet nebo produktivně investovat, seznamte se s následujícími fakty a dejte nám vědět ZDE. Děkujeme za Váš zájem a ozveme se Vám.

V počítačovém pravěku, hluboko v polovině osmdesátých let uplynulého století, jsme první zkušenosti v tvorbě multimediálních produktů a prezentací získávali hlavně v neformálních zájmových sdruženích nadšenců pro malé počítače a výpočetní techniku, částečně i na půdě někdejšího Svazarmu.

Již před takřka 40 lety (!) jsme - ještě na povolení tehdejšího MěNV pro Prahu 1 - získali dne 10. října 1988 souhlas k poskytování této činnosti (poplatek složenkou činil 100 Kčs).

Vznikla tak vůbec první softwarová soukromá firma v Praze, a naše existence a činnost nikdy nebyla přerušena. Je to tradice a renomé, jakým se v oboru nemůže prokázat nikdo.

Firma se rychle etablovala a mimo jiné postupně uvedla na český a slovenský trh takřka 300 multimediálních titulů a koncovým uživatelům dodala bezmála 3 miliony CD a DVD.

Jen disků "Angličtina nejrychlejší metodou na CD-ROM" bylo v Gramofonových závodech vylisováno více než 80 tisíc kusů. Obdobných Němčin pak přes 60 tisíc disků.

Kdyby platila stejná kritéria jako v hudebním průmyslu, tak našich více než 30 titulů má nárok na Zlatou nebo Platinovou desku.

To jsou čísla, která nebyla nikdy a nikým v našich podmínkách překonána.

Za takřka čtyři desetiletí vytvořila naše firma bohatou základnu různých objektů, která je bezkonkurenčně největší v našich podmínkách a představuje nejen dílčí osamocená data, kterých jsou statisíce, ale hlavně už i jejich akční kombinace, animace, sekvence, kvízy atd.

Zhotovili jsme ne stovky, ale tisíce vlastních animací z oblasti společenské zábavy, akčních her, poznání, cestování a více, jež se dají beze zbytku použít rovnou, případně jako konstrukty pro různé multimediální projekty a AR, VR a Mixed Reality aplikace.

Díky gigantickému vlastnímu archivu, kde je již množství věcí multimediálně upraveno a předpracováno do animací, filmových klipů, ale i dialogických situací, soutěží, cvičení, testů atd., máme i v případě vyššího náporu kam sáhnout a ve výsledku tak dokážeme i v napjatých podmínkách tvořit AR aplikace a jakákoli obsahové nebo i reklamní multimediální řešení kvalitně a rychle.

Máme mnoho vlastních objektů a dat, k nimž vlastníme ničím neomezená autorská, uživatelská i vydavatelská práva, máme i řadu programů, na nichž se objekty a data upravují, máme zakoupenu nebo předplacenu škálu různch objektových a podpůrných knihoven, z nichž můžeme bez omezení čerpat pro komerční užití.

Máme neomezená autorská a uživatelská práva ke stovkám reklamních a propagačních zkratek, dialogických situací a "gagů". soutěžních námětů, kvízů, které se dají rovnou nebo po úpravách využít v multimediálních aplikacích a nejnověji také v Rozšířené realitě.

Vlastníme rovněž několik set upravených filmových sekvencí Prahy v nejvyšší záběrové a technické kvalitě. Podobně několik tisíc srovnatelných sekvencí ze světa. Vlastních foto máme desetitisíce a ke statisícům dalších máme přístup včetně komerčního využití.

Umíme vytvářet propagační videa a reklamní šoty, v nichž se mísí živé nahrávky s animovanými prvky a dalšími objekty.

Zvládli jsme propracovanou tzv. "lip-sync" technologii, takže jakýkoli obličej/postava, i taková kterou si sami vytvoříme z fotografie, třeba i obrázek nějakého zvířete, a dokonce i když to vůbec není živá bytost, ale jen nějaký obyčejný předmět, třeba plechovka, láhev nebo kus nábytku s přimalovanými ústy, tak ta věc mluví, precizně artikuluje a pohybuje rty přesně podle vyslovovaného textu, a to v jakémkoli jazyce, lze i tónovat, vybírat věk, určovat rychlost a barvu hlasu, náladu ap. Je to mocný nástroj pro každou multimediální tvorbu a tím více pro AR.

Takové řešení je velice snadno aplikovatelné na jakýkoli výrobek, který lze tímto způsobem "rozmluvit". Ať už to je plechovka s nápojem, karton mléka, tabulka čokolády, jakékoli ovoce, lékovka, ale klidně i obyčejná cihla nebo pytel krmné směsi, prostě cokoli.

Vyznáme se i v úložištích a ve stahovacích režimech přes web i jinak. Jako úplně první jsme u nás probojovávali dodávání komponovaného multimediálního obsahu online po internetu.

Jako první jsme u nás vyzkoušeli sebevzdělávání na mobilech. Již v roce 2006 jsme uvedli na trh poslechovou audio angličtinu z mobilu. A o dva roky později už i multimediální kurzy. Nebylo to jednoduché, protože displeje a ani paměťové kapacity tehdejších mobilů nebyly ještě na úrovni. O krkolomném tehdejším doručování “do mobilů” ani nemluvě.

Dodali jsme v uplynulých bezmála čtyřech desetiletích na náš trh i do zahraničí stovky finálních produktů. Když vezmeme v úvahu jen ty nejnovější, jde o desítky kompaktních titulů jak ve verzi online, tak na fyzických DVD, v nedávné době taky hodně na USB Flash, zčásti na luxusních a v dárkovém provedení.

Ještě před pár lety jsme na náš trh dodali další statisíce moderních dévédéček, která se nabízela v hromadném měřítku - od specializovaných prodejen až po hypermarkety. Vše vyprodáno a zcela bez reklamací.

Podstatně jsme tak ovlivnili národní program vzdělávání a učení světovým řečem. S našimi produkty zahájily své sebevzdělání a upevnily své znalosti bez nadsázky statisíce lidí.

Máme za sebou desítky úspěšných marketingových kampaní, kupř. směrem ke školám, kdy v průběhu času se nám podařilo dodat naše produkty na dvě třetiny všech českých škol.

Z paměti nevymizí slogany, které předznamenaly prodeje desítek tisíc kusů oblíbených produktů: "Světové jazyky nejrychlejší metodou na CD-ROM“, později pak „…na DVD-ROM", taky "Dnes začnete... Zítra rozumíte... Pozítří mluvíte!", "Celá škola JEDNOU RANOU..." a mnohé další.

Desítky tisíc prodejů iniciovala kampaň "Učte se 10x rychleji a 100x zajímavěji než ostatní!" Nebo akce na podporu sebevzdělávání z mobilů "Vaše znalosti na dosah ruky... A máte to v kapse!" Taky kampaň "Zlatá cihla" (na USB) zaměřená na koncentrované soustředění znalostí potřebných pro život do jednoho média v atraktivním multimediálním podání - plném aktivit, animací, videí, filmových klipů, edukativních pásem, poslechových bloků, kvízů, poutavých testů, 3D řešení a akčních her.

Tyto zdroje mohou být velmi užitečné v okamžiku, kdy bude zpotřebí rychle dodat do projektů motivační odměny nebo nějaké kompenzace účastníkům spotřebitelských soutěží, kupříkladu vedených od AR aplikací až na web odběratele.

Díky mnohaletým zkušenostem jsme schopni přijít s "dvoustupňovým" obchodním řešením. To znamená, že AR aplikace se navrhne jako atraktivní doplněk obalu a zároveň "spouštěcí impuls" k dalším aktivitám zájemce či zákazníka, který je z AR aplikace přímým poklikem na tlačítko "vyveden" na externí web a tam je s ním dále pracováno pomocí soutěží, kvízů či dalších aktivit.

Vlastníme tisíce předpracovaných a již i hotových řešení, která mohou být nabídnuta do "dalších pater" práce se zákazníky, získanými v prostředí okamžité a atraktivní AR aplikace spuštěné AR kódem takříkajíc "z obalu".

Nejen to! Toto lze dále gradovat a dokonce lze přemýšlet až o řešeních "třístupňových", kde by na ještě vyšší stupeň nebo na exkluzívní level spojený s odměnami apod. postoupil zákazník až poté, co se prokáže dokladem o provedeném nákupu. Toto by si vyžádalo určité vývojové práce, ale technicky řešitelné to je, nutno rozhodnout, zdali se tento osobní "password" umístí přímo na obal nebo převezme načtením či sdělením z nějakého dokladu o nákupu ap.

Vším, co je uvedeno výše, bychom rádi doložili, že výzvy bereme jako příležitost a nejsme svázáni žádnou rutinou, strnulostí a konzervativismem. Máme nejen přesvědčivé výsledky a bohaté zkušenosti, ale také svěží, odvážné a invenční myšlení, široký okruh nápadů a námětů, průbojnost, houževnatost a schopnost dosáhnout za všech okolností stanovených cílů.

ři formování marketingové a kreativní strategie, při vytváření multimédií, reklamy, AR aplikací zkrátka máme za co vzít a na co navázat a nejsme odkázáni na svízelné klopýtání po úplně neznámé cestě.

Velmi dobře se osvědčují naše řešení pro české školství. Naše nejnovější ŠKOLNÍ KARTY ve stylu 3D Rozšířené reality si zakoupily již stovky škol a nebyla k nim ani jediná reklamace.

Naše know-how, smysl pro výsledek a pevná vůle se nejen našim zákazníkům, ale také obchodním partnerům vždy vyplatí a ušetří jím čas a peníze.

 

 

Motto:

The world of reality has its limits... The world of imagination is boundless...

Use AR in marketing materials, packaging, events, in all and everything you can imagine.

Brand engagement and marketing ROI through immersive brand storytelling.

All-in-one solution to all of your AR needs.

MjdlNzR