ŽIVÁ FYZIKA

 

skladem

Neopomiňte vyplnit údaje o příjemci a pro odeslání (viz níže)


0x
Skladem: 10 ks
Dostupnost: skladem
Číslo produktu: 9403
Místo zaslání
Způsob doručení
naše cena bez DPH : 488 Kč (20 EUR)
naše cena s DPH (21 %):
590 Kč (25 EUR)

do košíku:
  ks  

Kompletní specifikace

Krok 1

Vyberte ozdobný list Vašeho přání a číslo zaznamenejte v dalším kroku do formuláře.

Pokud si nepřejete přikládat zvláštní přání a list, příslušnou rubriku ponecháte nevyplněnou.

Vybírejte

Krok 2

Vyplňte údaje o příjemci (případně vložte vlastní text v externím editoru) ZDE

Krok 3

Vyberte způsob doručení a proveďte platbu (viz výše). Provedení platby je podmínkou odeslání Vašeho přání příjemci.

Vnější strana

ŽIVÁ FYZIKA

Vnitřní strana

PŘIDANÝ OBSAH POTĚŠÍ DVOJNÁSOB

Jak to pracuje?

Kdykoli budete potřebovat rychle si oživit nebo se naučit cokoli z tohoto obávaného předmětu - a to od úplných školních začátků až po maturitu - zamíříte mobil nebo tablet na kruhový kód, ve zlomku sekundy a na jeden poklik vyhledáte, co právě potřebujete... a už se přímo před vašima očima dá do pohybu podivuhodný svět siločar, cívek, čoček, zrcadel, nábojů, energií, sil, strojů, tlaků, hranolů, elevací, izolantů, obvodů... Začnou se skládat zákony Keplerovy, Kirchhoffovy, Newtonovy, Archimédův, Avogadrův a mnoho dalších, začnou se kreslit stupnice, působit síly, tlaky, proudy, tvořit poučky, rozbíhat nákresy, mechanismy a řezy, otáčet rotory, účinkovat magnety, vykreslovat obrazce, pojmenovávat veličiny. Přesně vidíte, proč a odkud se co bere, jaké jsou souvislosti. Záleží jen na tom, jaké téma nebo otázku či problém vyberete. A pak už je to jen záležitost minut, a víte všechno.

Na mobilech a tabletech jsou tato kouzla zvlášť působivá a impresivní, pokud jde o přímý a trvalý zápis do paměti. Taky si je nosíte pořád sebou, takže váš spolehlivý domácí učitel je nonstop nablízku a rychlé znalosti jsou okamžitě na dosah ruky. Ale pokud dáváte přednost notebooku, PC, nebo televizi či interaktivní tabuli, není to absolutně žádný problém. Konkrétní téma, nebo klidně i celý obsah, si snadno přenesete.

Je to velký revoluční produkt, který jedním velkým úderem překonává všechny slabiny toporného biflování z obtížně pochopitelných textů, které nedokáží ukázat věci živě a v pohybu, které neumí vyvolat zájem a podnítit představivost. Tady je to jinak. Složité vysvětlování, co a proč se odehrálo, aby vznikl zákon, vzorec nebo poučka se nahrazuje přímým pozorováním, jak se toto děje. Takový produkt nenabízí u nás nikdo. A na rozdíl od jiných produktů, tento systém neřeší jen dílčí kapitoly nebo jen části celého předmětu, ale je úplně komplexní a pro celou látku od základní školy až po maturitu.

Snadno a rychle vyhledáte, co potřebujete. Nejsou nutné žádné instalace. Spustíte na jeden poklik. Pracuje kdekoli, kdykoli, na čemkoli a okamžitě.

Přehled vizualizovaných celků a velice názorných animací, které obdržíte:

 

Atomy a molekuly

Atom, Jádro atomu, Proton, Neutron, Elektron, Model atomu, Kladný iont, Záporný iont, Protonové číslo, Nukleonové číslo, Elementární náboj, Molekula, Prvek, Sloučenina, Pevná látka, Kapalina, Plyn, Brownův pohyb, Difúze.

Pohyb

Pohyb, Trajektorie, Dráha, Rovnoměrný pohyb, Nerovnoměrný pohyb, Přímočarý pohyb, Křivočarý pohyb, Otáčivý pohyb, Posuvný pohyb, I. Newtonův pohybový zákon, II. Newtonův pohybový zákon, III. Newtonův pohybový zákon, Rychlost, Zrychlení.

Síla

Síla, Newton, Gravitační síla, Elektrická síla, Magnetická síla, Tlaková síla a tlak, Jaderná síla, Třecí síla, Skládání sil na přímce, Skládání různoběžných sil, Vztlaková síla, Síly v rovnováze, Tíha.

Jednoduché stroje

Nakloněná rovina, Páka, Moment síly na páce, Páka jednozvratná, Páka dvojzvratná, Přezmen, Kolo na hřídeli, Páka v rovnováze, Rovnoramenná váha, Rovnoramenná páka, Kladka pevná, Moment síly na kladce, Kladka volná, Kladkostroj.

Práce a energie

Práce, Joule, Výkon, Watt, Energie, Potenciální (polohová) energie, Energie pružnosti, Gravitační potenciální energie, Molekulární potenciální energie, Kinetická (pohybová) energie, Translační kinetická energie, Rotační kinetická energie, Vibrační kinetická energie, Elektrická energie, Světelná energie, Mechanická energie, Vnitřní energie.

Teplo

Teplo, Tepelná výměna, Tepelná výměna vedením, Tepelná výměna prouděním, Tepelná výměna zářením, Teplota, Teploměr, Termodynamická stupnice, Celsiova stupnice, Změna teploty těles, Teplotní roztažnost, Tepelná kapacita, Měrná tepelná kapacita, Změna fyzikálního stavu, Var, Tuhnutí, Sublimace, Vypařování, Kondenzace, Tání.

Kapalina

Kapalina, Tekutost, Povrchové napětí, Kapilární elevace, Kapilární deprese, Viskozita, Hydrostatický tlak, Objem kapaliny, Pascalův zákon, Hydraulické stroje, Plavání těles, Archimédův zákon, Hustoměr.

Plyn

Vlastnosti plynu, Rozpínavost plynu, Boyle-Mariottův zákon, Gay-Lussacův zákon, Avogadrův zákon, Atmosféra Země, Atmosférický tlak, Měření atmosférického tlaku, Rtuťový tlakoměr, Aneroid, Barograf, Změny atmosférického tlaku, Tlak plynu, Manometr, Archimédův zákon pro plyny.

Magnetismus

Feromagnetický materiál, Magnetizace, Magnetické pole, Magnetické indukční čáry, Demagnetizace, Magneticky měkká látka, Magneticky tvrdá látka, Permeabilita, Magnetka, Magnet, Pól magnetu, Doména, Magnetické pole Země.

Elektrostatika

Elektrický náboj, Elektrické pole, Elektrické sikočáry, Van de Graaffův generátor, Elektroskop, Zelektrované těleso, Kapacita, Kondenzátor, Plošná hustota náboje, Blesk, Izolant, Vodič, Elektrostatická indukce.

Elektromagnetismus

Elektromagnetismus, Magnetické pole přímého vodiče s proudem, Magnetické pole cívky, Účinek magnetického pole na vodič s proudem, Účinek magnetického pole na cívku, Elektromagnetická indukce, Lenzův zákon, Vzájemná indukce, Vlastní indukce, Elektromagnet, Elektrický zvonek, Reproduktor, Galvanometr, Elektrické měřící přístroje, Feromagnetické měřící přístroje, Magnetoelektrické měřící přístroje, Alternátor, Elektromotor.

Elektřina

Vznik elektrického proudu, Stejnosměrný elektrický proud, Elektrické napětí, Zdroje elektrického napětí, Vedení elektrického proudu v kovech, Vedení elektrického proudu v polovodiči, Vedení elektrického proudu v plynu, Vedení elektrického proudu v kapalinách, Elektrický obvod, Jednoduchý elektrický obvod, Rozvětvený elektrický obvod, Elektrický odpor, Odpor, Proměnný odpor, Obloukový výboj, Voltův článek, Ohmův zákon, Zapojení vodičů vedle sebe, Zapojení vodičů za sebou, Ampér, Ampérmetr, Voltmetr, 1. Kirchhoffův zákon, 2. Kirchhoffův zákon, Kondenzátory v elektrickém obvodu, Základní schématické značky.

Střídavý proud

Střídavý proud, Vznik střídavého proudu, Amplituda proudu, Amplituda napětí, Efektivní napětí, Efektivní proud, Transformátor, Transformace dolů, Transformace nahoru, Harmonické napětí, Harmonický proud, Perioda střídavého napětí, Perioda střídavého proudu, Kmitočet střídavého proudu, Cívka, Jádro cívky.

Optika

Světlo, Šíření světla, Stín, Odraz světla, Rovinné zrcadlo, Duté zrcadlo, Vypuklé zrcadlo, Lom světla, Index lomu, Hranol, Čočka, Ohnisko, Předmětová ohnisková vzdálenost, Obrazová ohnisková vzdálenost, Dioptrie, Příčné zvětšení, Barevná vada, Optické vlákno, Spojná čočka, Lupa, Rozptylná čočka, Zobrazovací rovnice, Oko, Zorný úhel, Úhlové zvětšení, Vady oka, Dalekohled, Mikroskop.

Základy astronomie

Vesmír, Galaxie, Mléčná dráha, Hvězda, Souhvězdí, Kometa, meteoroid, Světelný rok, Sluneční soustava, Slunce, Vnitřní planety sluneční soustavy, Vnější planety sluneční soustavy, Země, Měsíc, I. Keplerův zákon, II. Keplerův zákon, III. Keplerův zákon.

Učte se 10x rychleji a 100x zajímavěji, než ostatní.

Zážitková akční metoda s neuvěřitelnými efekty. Žádné závazky. Žádná časová omezení. Žádné poplatky.
Žádné vymáhání Vašich emailů a osobních údajů. Pracuje okamžitě. Za pár sekund můžete začít!

VYZKOUŠEJTE JEŠTĚ DNES a přesvědčte se sami!

Stáhněte ZDARMA aplikaci Zappar na App store nebo na Google Play, zaměřte mobil či tablet na KÓD a spusťte.

Zjistěte okamžitě více na www.ZIVAFYZIKA.cz

Zhlédněte 1 MIN YOU TUBE INFO VIDEO a během chvilky budete vědět všechno.

Pokud máte již staženou aplikaci Zappar, SPUSŤTE KRUHOVÝ KÓD.

Hledáte ještě jiný dárek a pro jinou příležitost?

Inspirujte se! Zhlédněte krátké You Tube info-video - ZDE

Potřebujete poradit?

Krátká UKÁZKA, jak spustit kód Rozšířené reality. Aktivujte sekundové YouTube video/návod - ZDE

 

MWIyND