Úvod » DOMÁCÍ UČITEL » ŽIVÁ CHEMIE


        

ŽIVÁ CHEMIE

 

skladem

Magickou metodou Rozšířené reality!

doprava zdarma


0x
Skladem: 10 ks
Dostupnost: skladem
Číslo produktu: 2903
EAN kód: 0686557532869
naše cena bez DPH : 488 Kč (20 EUR)
naše cena s DPH (21 %):
590 Kč (25 EUR)

do košíku:
  ks  

Kompletní specifikace

Kdykoli budete potřebovat rychle si oživit nebo se naučit cokoli z tohoto obávaného předmětu - a to od úplných školních začátků až po maturitu - zamíříte mobil nebo tablet na kruhový kód, ve zlomku sekundy a na jeden poklik vyhledáte, co právě potřebujete... a už se přímo před vašima očima dává do pohybu podivuhodný svět křivulí, pipet, kádinek, kahanů, vývěv, zkumavek, baněk, odměrných válců, byret, spektroskopů... Spustí se defilé kyselin, směsí, sloučenin, hydroxidů, izotopů, polymerů, krystalů, solí, částic, kationtů, aniontů, sacharidů... Roztočí se elektronové slupky. Názorně se složí vzorce, poskládají poučky, nakreslí schémata, utvoří vazby... 

Přesně vidíte, proč a odkud se co bere, jaké jsou souvislosti. Záleží jen na tom, jaké téma nebo otázku či problém vyberete. A pak už je to jen záležitost minut, a víte všechno.

Na mobilech a tabletech jsou tato kouzla zvlášť působivá a impresivní, pokud jde o přímý a trvalý zápis do paměti. Taky si je nosíte pořád sebou, takže váš spolehlivý domácí učitel je nonstop nablízku a rychlé znalosti jsou okamžitě na dosah ruky. Ale pokud dáváte přednost notebooku, PC, nebo televizi či interaktivní tabuli, není to absolutně žádný problém. Konkrétní téma, nebo klidně i celý obsah, si snadno přenesete.

Je to velký revoluční produkt, který jedním velkým úderem překonává všechny slabiny toporného biflování z obtížně pochopitelných textů, které nedokáží ukázat věci živě a v pohybu, které neumí vyvolat zájem a podnítit představivost. Tady je to jinak. Složité vysvětlování, co a proč se odehrálo, aby vznikl zákon, vzorec nebo poučka se nahrazuje přímým pozorováním, jak se toto děje. Takový produkt nenabízí u nás nikdo. A na rozdíl od jiných produktů, tento systém neřeší jen dílčí kapitoly nebo jen části celého předmětu, ale je úplně komplexní a pro celou látku od základní školy až po maturitu.

Snadno a rychle vyhledáte, co potřebujete. Nejsou nutné žádné instalace. Spustíte na jeden poklik. Pracuje kdekoli, kdykoli, na čemkoli a okamžitě.

Přehled vizualizovaných celků a velice názorných animací, které obdržíte:

 

Makrostruktura chemických látek

Chemické vlastnosti látek, Fyzikální vlastnosti látek, Skupenství látek, Pevné skupenství, Kapalné skupenství, Plynné skupenství, Tání, Tuhnutí, Var, Kondenzace, Sublimace, Základní chemické zákony.

Mikrostruktura a chemická vazba

Stavba atomu, Atomový orbital, Modely atomu, Elektronová slupka, Molekulový orbital, Vazby sigma, pí, násobné vazby, Prvek a sloučenina, Molekula, Chemická vazba, Kovalentní vazba, Kovalentní vazba jednoduchá, Kovalentní vazba dvojná, Kovalentní vazba trojná, Koordinačně kovalentní vazba, Iontová vazba, Kovová vazba, Elektronegativita, Znázornění chemické vazby, Vaznost.

Chemická reakce

Reaktivita, Chemická reakce, Exotermická reakce, Endotermická reakce, Zákon o zachování hmotnosti, Reakce a skupenství látek, Zákon stálých poměrů slučovacích, Chemická rovnice, Rychlost reakce a její ovlivnění, Rychlost reakce a teplota, Rychlost reakce a koncentrace, Reakce podle průběhu, Reakce podle druhu přeměny, Katalyzovaná reakce, Neutralizační reakce.

Stavba chemických sloučenin

Izomerie, Krystaly, Krystalová mřížka, Tvar kovalentních sloučenin, Tvar koordinačních sloučenin, Krystalová mřížka prostorová atomová, Krystalová mřížka prostorová iontová, Krystalová mřížka prostorová kovová, Krystalová mřížka molekulová, Van der Waalsovy síly, Vodíkový můstek, Alotropie a polymorfie.

Oxidace, redukce a elektrochemie

Oxidace, Redukce, Oxidační činidlo, Redukční č, Částice betainidlo, Redoxní potenciál, Elektrochemická reakce, Elektrolýza, Elektrolyt, Elektroda, I. Faradayův zákon elektrolýzy, II. Faradayův zákon elektrolýzy, Využití elektrolýzy, Koroze, Galvanický článek, Redoxní reakce, Oxidační číslo.

Chemické směsi

Chemicky čistá látka, Směs, Heterogenní směs, Roztoky, Rozpouštědla, Složení roztoků, Separace směsí, Osmotický tlak, Filtrace, Destilace, Krystalizace, Extrakce, Chromatografie.

Kyseliny, zásady a soli

Dělení látek podle kyselosti, Neutrální roztok, Kyselina, Zásada, pH, Indikátory pH, Neutralizace, Sůl, Příprava solí, Hydrolýza, Minerální kyseliny, Organické kyseliny, Komplexní sůl, Podvojná sůl, Hydrát a bezvodá sůl.

Radioaktivita

Atom, Izotop, Radioizotop, Částice alfa, Částice beta, Částice gama, Radioaktivní přeměna, Rozpadová řada, Poločas rozpadu, Rozpad alfa, Rozpad beta, Řetězová reakce, Termojaderná reakce, Jaderné štěpení, Využití radioaktivity, Radiouhlíkové datování, Radioaktivita.

Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - kovy, polokovy a nekovy, Periody a skupiny - Skupiny prvků I.A a II.A, Přechodné prvky a skupiny prvků III. A až VIII. A, Prvky s protonovými čísly 1 a 2, Prvky s protonovými čísly 3 až 10, Prvky s protonovými čísly 11 ař 18, Prvky s protonovými čísly 19 až 36, Prvky s protonovými čísly 37 až 44, Prvky s protonovými čísly 45 až 54, Prvky s protonovými čísly 55 až 57 a 72 až 76, Lanthanoidy, Prvky s protonovými čísly 77 až 86, Prvky s protonovými čísly 87 až 89 a 104, Aktinoidy.

Chemické vzorce a názvosloví

Značka a název prvku, Chemický vzorec sloučeniny, Chemické názvosloví, Oxidační číslo a názvosloví anorganické chemie, Oxidy a ostatní binární sloučeniny, Názvosloví kyselin a hydroxidů, Názvosloví solí, Názvosloví koordinačních sloučenin, Ionty a atomová skupina, Struktura názvů v organické chemii, Acyklické uhlovodíky, Cyklické uhlovodíky, Názvosloví derivátů uhlovodíků, Názvosloví karboxylových sloučenin, Názvosloví karboxylových kyselin, Názvosloví derivátů karboxylových kyselin, Heterocyklické sloučeniny.

Analytická chemie

Důkaz vody, Důkaz kyslíku, Chemická analýza, Analýza anorganických látek, Titrace, Gravimetrická analýza, Optické metody kvantitativní analýzy, Důkazy kationtů, Důkazy aniontů, Plamenová zkouška, Stanovení teploty tání, Spektroskopie, Hmotnostní spektroskopie, Nukleární magnetická rezonance.

Organická chemie

Uhlovodíky, Vazby uhlovodíků, Aromatické jádro, Izomerie, Alkany, Alkeny, Alkadieny, Alkiny, Cykloalkany, Areny, Ropa, Zemní plyn, Polymery a plasty, Některé druhy plastů, Deriváty uhlovodíků, Halogenderiváty, Nitrosloučeniny, Aminy, Alkoholy I, Alkoholy II, Fenoly, Etery, Aldehydy, Ketony, Karboxylové kyseliny I, Karboxylové kyseliny II, Estery, Tuky, Sacharidy, Monosacharidy, Oligosacharidy, Polysacharidy.

Bílkoviny a nukleové kyseliny

Aminokyseliny, Přehled aminokyselin, Peptidová vazba, Bílkovina, Struktura bílkovin, Nukleové kyseliny, Nukleotid, RNA, DNA, Genetický kód, Replikace DNA, Transkripce, Translace, Základ dědičnosti.

Chemická anorganická výroba

Výroba železa, Výroba oceli, Výroba hydroxidu sodného, Výroba chlóru, Výroba hliníku, Výroba kyseliny sírové, Výroby kyseliny chlorovodíkové, Výroba olova, Výroby zinku, Výroba mědi, Výroba keramiky a porcelánu, Výroba skla.

Chemická organická výroba

Výroba cukru z cukrové řepy, Výroba piva, Výroba vína, Oleje a tuky, Detergenty a mýdla, Zpracování mléka, Výroba lihu, Výroba kyseliny octové, Výroba kaučuku, Výroba papíru.

Chemie a život

Spalování, Voda a její koloběh v přírodě, Vzduch, Dýchání, Fotosyntéza, Koloběh síry, Koloběh uhlíku, Koloběh dusíku, Chemická laboratoř I, Chemická laboratoř II.

Učte se 10x rychleji a 100x zajímavěji, než ostatní.

Zážitková akční metoda s neuvěřitelnými efekty. Žádné závazky. Žádná časová omezení. Žádné poplatky.
Žádné vymáhání Vašich emailů a osobních údajů. Pracuje okamžitě. Za pár sekund můžete začít!

VYZKOUŠEJTE JEŠTĚ DNES a přesvědčte se sami!

Stáhněte ZDARMA aplikaci Zappar na App store nebo na Google Play, zaměřte mobil či tablet na KÓD a spusťte.

Zjistěte okamžitě více na www.ZIVACHEMIE.cz

Zhlédněte 1 MIN YOU TUBE INFO VIDEO a během chvilky budete vědět všechno.

Pokud máte již staženou aplikaci Zappar, SPUSŤTE KRUHOVÝ KÓD.

N2JlMzl